Risus Arıtma, nüfus artışı ve endüstriyel faaliyetler sonucu hızla artan çevre kirliliğin azaltılması ve yok edilmesi konusunda çözümler üretir.

Hakkımızda

Risus Arıtma, su ve atıksu arıtımı konusunda faaliyet göstermektedir.

  • Arıtma tesisi projelerinin hazırlanması
  • Evsel atıksu arıtma tesisi kurulması
  • Endüstriyel atıksu arıtma tesisi kurulması
  • Biyolojik paket arıtma tesisleri
  • Kimyasal paket arıtma tesisleri
  • İçme suyu arıtma tesisleri
  • Mevcut tesislerin revizyonu
  • Arıtma tesisi işletilmesi
  • Arıtma ekipmanları temini

Detaylı bilgi ve teklif talepleriniz için info@risusaritma.com

Sertifikalar

Referanslarımız