Risus Arıtma, su ve atıksu arıtma tesislerinin planlanması aşamasında mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hizmet kapsamında firmamız tarafından gerçekleştirilen başlıca işlemler:

  • Kapasite (debi) belirlenmesi
  • Arıtılabilirlik çalışmalarının yapılması
  • Proses seçimi
  • Mimari planların hazırlanması
  • Ekipman Seçimi
  • Proje çizimlerinin hazırlanması
  • Proje raporu hazırlanması
  • Maliyet analizlerinin oluşturulması
  • Uygulama projelerinin hazırlanması