Risus aritma, su aritimi konusunda çeşitli prosesler uygular.


Filtrasyon

Sularda bulunan askıda katı madde, bulanıklık, silis, tortu gibi kirleticilerin giderilmesinde kullanılır.

Filtrasyon sistemlerimiz çok katmanlı çakıl,kum ve antrasit yatağından oluşmaktadır.

Kuyu suyu, nehir, göl gibi yüzey sular, şebeke suları ve proseste kullanılan suların arıtımında kullanılırlar.

Su filtre yatağından uygun hızlarda geçirilerek filtrasyon işleminden maksimum verim elde edilir.

Sistemlerimiz fiber takviyeli polyester, galvaniz veya Epoksi boyalı karbon çelik ya da paslanmaz çelik tanklardan oluşabilmektedir.

Otomatik multimedya filtrasyon valfleri kullanılmaktadır.

Yüzey borulamalı olup elektrik veya pnömatik aktüatörlü vana grubu ile kontrol edilebilmektedir.

Ters yıkama işlemi otomatik olarak gerçekleşebilmektedir.

Ters yıkama işlemi zaman kontrollü olabileceği gibi giriş-çıkış basınç farkına bağlı olarak yapılabilmektedir.

Yüzey borulamalı sistemlerde PVC, polipropilen, galvanizli çelik, Epoksi boyalı çelik, paslanmaz çelik veya polietilen borular kullanılmaktadır.

Filtrasyon sitemlerimiz; montajı, demontajı, mineral değişimi kolay olacak şekilde dizayn edilmektedir.

Karbon Filtresi

Suda istenmeyen koku, tat, fazla klor, klor bileşikleri ve organik maddenin arıtılması için kullanılır.

Alt yatak malzemesi olarak çakış ve kuartz, adsorbsiyonu yapan asıl filtre malzemesi olarak granül aktif karbon kullanılmaktadır.

Aktif karbonun 1 gramı yaklaşık 1000 m2 yüzey alanına sahip olduğu için iyi bir adsorbsiyon malzemesidir.

Filtre tankları fiber takviyeli polyester, galvaniz veya Epoksi boyalı karbon çelik ya da paslanmaz çelik olabilmektedir.

Otomatik multimedya filtrasyon valfleri kullanılmaktadır.

Yüzey borulamalı olup elektrik veya pnömatik aktüatörlü vana grubu ile kontrol edilebilmektedir.

Ters yıkama işlemi otomatik olarak gerçekleşebilmektedir.

Ters yıkama işlemi kum filtrelerinde olduğu gibi zaman kontrollü veya giriş-çıkış basınç farkına bağlı olarak yapılabilmektedir.

Yüzey borulamalı sistemlerde PVC, polipropilen, galvanizli çelik, Epoksi boyalı çelik, paslanmaz çelik veya polietilen borular kullanılmaktadır.

Aktif karbonun adsorbladığı kirleticiler ters yıkama ile uzaklaştırılamadığı için belirli periyotlarda değiştirilmesi gerekmektedir.

Yumuşatma

Su yumuşatma, suda bulunan ve sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca+) ve Magnezyumun (Mg+) sudan uzaklaştırılması işlemidir.

Sert su, deterjan gibi temizlik maddesi kullanımını, enerji sarfiyatını, ısı kaybını, tesisatlar ve mekanik ekipmanların bakım onarım maliyetini arttırır.

Kimyasal maddelerin kullanıldığı proseslerde istenilen kimyasal reaksiyonların oluşumunu engeller veya azaltır.

Su yumuşatma iyon değişimi prensibine dayanan bir yöntemdir. Katyonik esaslı, sentetik reçinenin kullanıldığı yumuşatma işleminde, suda bulunan sertlik yapıcı iyonlar reçineye bağlı Na+ iyonlarıyla yer değiştirirler.

Yumuşatma işlemi sırasında sertlik yapıcı mineraller sodyum esaslı reçineye bağlanırlar. Bir süre sonra reçinenin iyon değiştirme kapasitesi dolar ve yumuşatma verimi düşer. Reçinenin sertlik yapıcı iyonları tekrar bağlayabilmesi için rejenere edilmesi gerekir. Rejenerasyon işlemi reçineye tekrar sodyum iyonu bağlanması işlemi olup, ihtiyaç duyulan sodyum, sodyumklorür tuzundan temin edilir.

Rejenerasyon, ters yıkama, tuzlu su emiş, yavaş ve hızlı durulama ve tuz tankı dolumu işlemlerinden oluşmaktadır. Rejenerasyon işlemi sonrasında reçineye iyon değiştirme özelliği tekrar kazandırılmış olunur.

Rejenerasyon işlemi, zamana (Timer Kontrollü), sistemden geçen su miktarına (Volumetrik Kontrol) ve ya çıkış suyu sertliğine bağlı olarak gerçekleştirilir. Belirtilen her üç yöntem de tam otomatik olarak insan müdahalesine gerek almadan yapılmaktadır.

Timer kontrollü sistemlerde günün istenilen saatinde herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmadan rejenerasyon işlemi gerçekleştirilir.

Volümetrik kontrollü sistemlerde yumuşatma ünitesinden geçen su miktarı ölçülerek rejenerasyon işlemi gerçekleştirilir.

Çıkış suyu sertliği ölçülerek rejenerasyon yapılan sistemlerde set edilen sertlik değerine ulaşıldığı anda rejenerasyon işlemi otomatik olarak başlatılmaktadır.

Yumuşatma sistemi dizaynında giriş suyu sertlik değerleri ve tesisin debisine bağlı olarak

  • Tesisin tipi (tekli veya tandem yumuşatma)
  • Tankların sayısı ve tipi
  • Kullanılacak reçine miktarı
  • Tuz tankı hacmi belirlenmektedir.

Demir-Mangan Arıtımı

Suda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan tesisat ve mekanik ekipmanlara zarar vereceği gibi proses sularında bulunması üretim kalitesinin düşmesi ve bozulmasına da yol açmaktadır.

DFiltre tankları fiber takviyeli polyester, galvaniz veya Epoksi boyalı karbon çelik ya da paslanmaz çelik olabilmektedir.

Otomatik multimedya filtrasyon valfleri kullanılmaktadır.

Yüzey borulamalı olup elektrik veya pnömatik aktüatörlü vana grubu ile kontrol edilebilmektedir.

Ters yıkama işlemi otomatik olarak gerçekleşebilmektedir.

Ters yıkama işlemi kum filtrelerinde olduğu gibi zaman kontrollü veya giriş-çıkış basınç farkına bağlı olarak yapılabilmektedir.

Yüzey borulamalı sistemlerde PVC, polipropilen, galvanizli çelik, Epoksi boyalı çelik, paslanmaz çelik veya polietilen borular kullanılmaktadır.

Aktif karbonun adsorbladığı kirleticiler ters yıkama ile uzaklaştırılamadığı için belirli periyotlarda değiştirilmesi gerekmektedir. Kurulan sistemlerimiz PLC kontrolünde çalışmakta olup personel ihtiyacı bulunmamaktadıremir-mangan giderimi içerisinde bulunan özel medya malzemesi ile filtre edilmektedir.

Arsenik Arıtımı

İçme suyundan arsenik giderimi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar arasında oksidasyon, koagülasyon-filtrasyon, adsorpsiyon, iyon değişimi ve reverse osmosdur.

Özel olarak dizayn edilen arsenik giderim minerali içeren filtrelerimiz ile arsenik değeri limitlerin altına indirilmektedir.

Reverse Osmos

Reverse osmos sistemi osmotik basınçtan daha yüksek basıncın uygulanarak suyun membranlardan geçirilmesiyle yüksek saflıkta su elde edilmesidir.

Basınçlandırma işlemi yüksek basınç pompası kullanılarak oluşturulur.

Reverse osmos sistemleri her türlü endüstriyel alanlar ve evsel uygulamalarda geniş kullanım alanına ulaşmıştır.

Dezenfeksiyon

İçme ve sularının dezenfeksiyonunda Ultraviole, sıvı ve gaz klor uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ultraviyole

Mikroorganizmaların, ultraviole ışınlarına maruz bırakılarak genetik yapılarının bozulması sonucu zararsız hale esasına dayanır.

KLOR DEZENFEKSİYONU

En sık kullanılan yöntemlerden biridir. Ucuz ve etkili dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir.

Redoks metre kontrolünde otomatik dozlama şeklinde uygulamalarımız mevcuttur.

Uygulama Görselleri

Proje ve uygulama görselleri