Risus Arıtma, nüfus artışı ve endüstriyel faaliyetler sonucu hızla artan çevre kirliliğin azaltılması ve yok edilmesi konusunda çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur.


Kentler, küçük yerleşim birimleri ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan atıksuların çevreye verdiği zararı minimize etmek veya tamamen önlemek, atıksuyun yeniden kullanımını sağlayarak doğal kaynakların tüketimini azaltılmak için atıksu arıtma tesisleri inşaa ederiz.

İnsanların sağlıklı içme ve kullanma suyuna ulaşabilmesi, endüstriyel faaliyetler için kaliteli suyun elde edilmesi için su arıtma tesisleri kurarız.

Su ve atıksu arıtma konusunda proje, imalat, danışmanlık, tedarik, inşaat ve anahtar teslim çözümler üretiriz. Ürettiğimiz çözümlerin teknolojik olması, ekonomik ve kaliteli olması, iş tesliminin hızlı yapılması, estetik ve sürdürülebilir olması, uygulamalarımız sonrası ihtiyaç duyulacak teknik servis ve mühendislik hizmetlerinin en kısa sürede yerine getirilmesi firmamız prensipleri arasındadır.

Risus Arıtma, su ve atıksu arıtımı konusunda faaliyet göstermektedir.

  • Arıtma tesisi projelerinin hazırlanması
  • Evsel atıksu arıtma tesisi kurulması
  • Endüstriyel atıksu arıtma tesisi kurulması
  • Biyolojik paket arıtma tesisleri
  • Kimyasal paket arıtma tesisleri
  • İçme suyu arıtma tesisleri
  • Mevcut tesislerin revizyonu
  • Arıtma tesisi işletilmesi
  • Arıtma ekipmanları temini

Referanslarımız